DO POBRANIA MASZ PYTANIE ZADZWOŃ! +48 721 020 600
niezawodnaprostota

BALTICUM FRINAB ECOLOGY

Polityka Prywatności

Informacje na temat Polityki Prywatności:

W poniższej Polityce przedstawiam informacje dotyczące Twojego stosunku w ramach danych osobowych z BFE Europe Sp. z o.o. Niniejsza Polityka dotyczy wszystkich usług świadczonych przez BFE Europe Sp. z o.o.  (zwanych dalej usługami świadczonymi przez BFE Europe Sp. z o.o.).

Jeżeli kiedykolwiek będziemy wymagali podania nowych danych lub zmienimy sposób ich przetwarzania skontaktujemy się z Tobą emailem (lub innym ewentualnym określonym kanałem kontakt) i przekażemy co zmieniamy, dlaczego i co z tego wyniknie. Oczywiście zawsze będziecie Państwo mogli wypisać się z naszej bazy poprzez przesłanie do nas informacji na maila: biuro@bfe.com.pl i oznaczenie jakie dany mamy trwale usunąć.

Cel nadrzędny poniższego dokumentu to uświadomienie wszystkim zainteresowanym, że wszelkie dane przekazujesz nam za swoją zgodą, dobrowolnie, ponadto przedstawimy powody, dlaczego gromadzimy te dane i co dalej się z nimi dzieje, jakie przysługują Państwu prawa z tego tytułu oraz co my robimy, aby je chronić.

Twoje prawa i możliwości:

Od 25 maja 2018r. osoby fizyczne zyskują nowe prawa na mocy ustawy o ochronie danych osobowych (RODO) wprowadzonej przez Unię Europejską. Jak się okazuje dane przedsiębiorcy zawierają dane osobowe, a ponadto sam obrót nimi nie jest możliwy bez uzyskania zgody samego przedsiębiorcy. Wychodząc naprzeciw, albo raczej idąc z falą zmian wprowadziliśmy dodatkowe mechanizmy działające od teraz w naszej firmie. Mają one na celu ułatwić kontrolę nad powierzonymi nam danymi i decydowanie o ich wykorzystaniu.

W celu umożliwienia korzystania z poniższych praw stosowane musza być metody weryfikacji prawa dostępu:


Każdy kto posiada konto Klienta będzie mógł po zalogowaniu korzystać ze swoich praw bez ograniczeń, natomiast każdy kto nie posiada konta Klienta lub w danej usłudze nie ma takiej możliwości, a firma BFE Europe Sp. z o.o. posiada jego dane osobowe może ubiegać się o wykonanie praw tylko po zweryfikowaniu prawa do wykonywania praw wobec żądanych danych. Oczywiście kroki te podjęte są tylko i wyłącznie w celu zabiegania nieuprawnionemu dostępowi do danych osobowych Klientów.

Możliwe sposoby weryfikacji: po kontakcie na adres biuro@bfe.com.pl z adresu emailowego, który widnieje w bazie lub za potwierdzeniem telefonicznym na podstawie wiadomości SMS z numeru który jest zamieszczony w bazie. W przypadku zmiany obu danych lub jednej możliwa będzie autoryzacja osobista w siedzibie firmy lub każde inne udokumentowanie prawa do żądania wykonania określonych praw do konkretnych danych, a o zasadności podjętych działań zdecyduje administrator danych, w przypadku braku możliwości i braku odpowiedzi Klienta na posiadane dane po 3 próbach kontaktu – dane zostaną bezpowrotnie wykasowane z bazy danych.

Proces zmian w miarę możliwości będzie odbywał się w czasie rzeczywistym lub w najkrótszym możliwym do wykonania żądanej operacji czasie w danym momencie.

W przypadku rezygnacji z jakiejkolwiek formy marketingu bezpośredniego możliwe będzie skorzystanie z wcześniej wspomnianych w niniejszej Polityce Prywatności (w tym punkcie) sposobów kontaktu / weryfikacji.

W przypadku jakichkolwiek niejasności odnośnie wprowadzanych praw / możliwości prosimy o kontakt z administratorem danych osobowych firmy BFE Europe Sp. z o.o. za pomocą: Rafał Tomczak, tel.: +48 721 020 600 lub email: rtomczak@bfe.com.pl.

Jeżeli masz uzasadnione obawy o funkcjonowanie naszej Polityki Prywatności masz możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego. W polskich warunkach będzie to Urząd Ochrony Danych Osobowych.

Rodzaj danych, sposób w jaki je pozyskujemy, gromadzimy lub możemy je gromadzić, oraz w jaki  wykorzystujemy Twoje dane:

Powody wykorzystania: w celu kontaktowania się z Państwem w zakresie obsługi zleceń, świadczenia usługi, podejmowania decyzji dotyczących podjętych przez Państwa działań w zakresie naszych usług.

Podstawa prawna: realizacja umowy, uzasadnione interesy.

Kto ma dostęp do danych: pracownicy firmy BFE Europe Sp. z o.o., podmioty uczestniczące w obsłudze technicznej umowy np. przetwarzające płatności online, właściciel oprogramowania do obsługi serwera, właściciel serwera, realizacji wysyłki, ewentualnie firmy windykacyjne współpracujące z BFE Europe Sp. z o.o. w zakresie obsługi zleceń firmy BFE Europe Sp. z o.o.  określonym w prawie.

Powody wykorzystania: cel informacyjny o ofercie lub zmianach warunków handlowych, reklamy usług firmy BFE Europe Sp. z o.o., okazjonalne wiadomości lub inne treści powiązane ze świadczonymi przez BFE Europe Sp. z o.o.  usługami.

Podstawa prawna: Zgoda wyrażona przez Ciebie.

Kto ma dostęp do danych: pracownicy firmy BFE Europe Sp. z o.o., podmioty uczestniczące w obsłudze technicznej umowy np. przetwarzające płatności online , właściciel oprogramowania do obsługi serwera oraz administrator serwera, właściciel serwera, realizacji wysyłki tylko na potrzeby realizacji zleconych przez BFE Europe Sp. z o.o.  działań.

W zależności od sposobu gromadzenia danych:

Odnośniki w serwisie internetowym:

Możliwe, że zamieścimy kiedyś reklamę jakiegoś zaprzyjaźnionego podmiotu gospodarczego lub nawet kompletnie nieznanej nam firmy w naszym serwisie internetowym. Pamiętaj, że jeżeli link prowadzi do serwisu zewnętrznego (nie jest wyraźnie powiązany z domeną posiadaną przez BFE Europe Sp. z o.o. – skontaktuj się z nami jeżeli masz wątpliwości) nie odpowiadamy za napotkane treści, ani praktyki w zakresie ochrony Twoich danych osobowych, które udostępnisz. Niniejsza Polityka prywatności dotyczy tylko naszego serwisu i naszej firmy.

Zawsze zapoznawaj się z Polityką prywatności podmiotu, któremu przekazujesz swoje dane.

Bezpieczeństwo danych:

Wdrażamy odpowiednie środki techniczne i korzystamy tylko ze sprawdzonych współpracowników jednak pamiętaj, że pomimo szyfrowania danych, certyfikatów, alarmom i wdrożonej polityce aby chronić przed nieautoryzowanym dostępem oraz niepotrzebnym przechowywaniem danych osobowych użytkownika w naszych systemach nie ma niezawodnego sposobu na pełne zabezpieczenie danych.

Pamiętaj, aby chronić swój komputer i telefon z dostępem do Internetu, chroń hasła, wybieraj unikalne hasła, wylogowywuj się za każdym razem, staraj się nie zapamiętywać w przeglądarce haseł we własnym komputerze a już na pewno nie w obcym… po prostu dbaj o zdrowe zasady korzystania z danych dostępowych do swoich danych.

Inne postanowienia wyjaśniające funkcjonowanie Polityki Prywatności:

Zmiany w Polityce Prywatności:

Jeżeli coś zmienimy w naszej Polityce Prywatności jasno zakomunikujemy Tobie te zmiany poprzez zamieszczenie ich na naszej stronie internetowej, odpowiednie informacje na naszych kontach społecznościowych oraz wysyłając e-mail.

Dane kontaktowe do administratora danych osobowych: Rafał Tomczak, tel.: +48 721 020 600 lub email: rtomczak@bfe.com.pl.