DOWNLOAD GOT QUESTIONS!? CALL +48 721 020 600
PÅLITLIGENKELHET

BALTICUM FRINAB ECOLOGY

Polityka Prywatności

Information om integritetspolicyn:

I policyn nedan presenterar vi information om din relation med BFE Europe Sp.Zoo angaende personuppgifter. Denna policy galler for alla tjanster som tillhandahalls av BFE Europe Sp. Zoo. (nedan kallade tjanster som tillhandahalls av BFE Europe Sp. z o. o.).

Om vi nagon gang behaver nya uppgifter eller andra sattet vi behandlar dem pa kommer vi att kontakta dig via e-post (eller nagon annan specifik kontaktkanal) och meddela dig vad vi andrar, varfor och vad som kommer att bli resultatet av det. Naturligtvis kan du alltid avregistrera dig fran var databas genom att skicka ass information till e-postadressen: biuro@bfe.com.pl

Det primara syftet med dokumentet nedan ar att gora alla intresserade parter medvetna om att du forser ass med all data med ditt samtycke, frivilligt, och vi kommer ocksa att presentera anledningarna till varfor vi samlar in dessa uppgifter och vad som hander med dem harnast, vilka rattigheter du har i detta avseende och vad vi gar for att sakerstalla att skydda.

Dina rattigheter och alternativ:

Fran 2s maj 2öl8 har fysiska personer fatt nya rattigheter enligt personuppgiftslagen (GDPR) som inforts av Europeiska unionen. Som det visar sig innehaller foretagarens uppgifter personuppgifter, och handel med dem ar inte mojlig utan samtycke fran foretagaren sjalv. For att mota forvantningarna, eller snarare folja forandringsvagen, har vi infort ytterligare mekanismer som nu fungerar i vart foretag. Dear avsedda att underlatta kontrollen over de uppgifter som anfortros ass och beslut om deras anvandning.

For att mojliggora utovandet av foljande rattigheter maste metoder for att verifiera atkomstrattigheter anvandas:

Alla som har ett Kundkonto kommer att kunna anvanda sina rattigheter utan begransningar efter att ha loggat in, men alla som inte har ett Kundkonto eller i en given tjanst har inte en sadan mojlighet, och BFE Europe Sp. Zoo. har hans/hennes personuppgifter kan ansoka om utovande av rattigheter forst efter att ha verifierat ratten att utova rattigheterna i forhallande till de begarda uppgifterna.

Naturligtvis vidtas dessa atgarder enbart for att forhindra obehorig atkomst till Kunders personuppgifter.

Mojliga metoder for verifiering: efter att ha kontaktat adressen biuro@bfe.com.pl fran e­ postadressen som visas i databasen eller efter telefonbekraftelse baserat pa ett SMS-meddelande fran numret som ingar i databasen. I handelse av andring av bada eller en av uppgifterna kommer personlig auktorisation pa foretagets huvudkontor eller annan dokumentation av ratten att begara utovande av specifika rattigheter till specifika uppgifter att vara mojlig, och dataadministratoren kommer att besluta om giltigheten av de atgarder som vidtas om Kunden inte kan svara pa uppgifterna efter 3 forsok kontakt – uppgifterna kommer att raderas fran databasen.

A.ndringsprocessen kommer sa langt det ar mojligt att ske i realtid eller pa kortast mojliga tid for att utfora den begarda operationen vid ett givet tillfalle.

Om du valjer bort nagon form av direktmarknadsforing kommer du att kunna anvanda de kontakt­

/verifieringsmetoder som tidigare namnts i denna integritetspolicy (i denna punkt).

Vid eventuella oklarheter angaende de rattigheter/alternativ som inforts, vanligen kontakta personuppgiftsadministratoren for BFE Europe Sp. Zoo. via: RafatTomczak, tel.: +48 72lö2ö 6öö eller e-post: rtomczak@bfe.com.pl

Om du har berattigade farhagor om hur var integritetspolicy fungerar kan du lamna in ett klagomal till tillsynsmyndigheten. Under polska forhallanden kommer detta att vara kontoret for skydd av personuppgifter.

Typ av data, hur vi erhaller, samlar in eller kan komma att samla in dem och hur vi anvander dina uppgifter:

Anledningar till anvandning: for att kontakta dig i samband med att hantera bestallningar, tillhandahalla tjanster, fatta beslut angaende dina handlingar angaende vara tjanster.

Rattslig grund: fullgorande av kontraktet, berattigade intressen.

Vern har tillgang till uppgifterna: anstallda pa BFE Europe Sp. z o. o., enheter söm deltar i kontraktets tekniska tjanst, t.ex. de söm hanterar onlinebetalningar, agaren av serverns operativsystem, agaren till servern, frakt- eller inkassoforetag söm samarbetar med BFE Europe Sp. Zoo. inom omradet for hantering av bestallningar fran BFE Europe Sp. Zoo. anges i lag.

Anledningar till anvandning: informationssyfte om erbjudandet eller andringar i kommersiella termer, reklam for tjansterna fran BFE Europe Sp. z o. o., tillfalliga nyheter eller annat innehall relaterat till tjansterna söm tillhandahalls av BFE Europe Sp. Zoo. tjanster.

Rattslig grund: Samtycke uttryckt av dig.

Vern har tillgang till uppgifterna: anstallda pa BFE Europe Sp. z o. o., enheter söm deltar i avtalets tekniska tjanst, t.ex. de söm behandlar onlinebetalningar, agaren av serverprogramvaran och serveradministratoren, serveragaren, skickar endast i syfte att utfora bestallningar söm bestallts av BFE Europe Sp. Zoo. verksamhet.

Lagring och radering av personuppgifter.

Beroende pa hur data samlas in:

Lankar pa hemsidan:

Detar mojligt att vi en dag lagger upp en annons for en vanlig affarsenhet eller till och med ett foretag helt okant for ass pa var webbplats. Korn ihag att om Ianken leder till en extern webbplats (den ar inte tydligt relaterad till domanen som ags av BFE Europe Sp. z o. o. – kontakta ass om du har nagra tvivel), ar vi inte ansvariga for innehallet du stater pa eller praxis gallande skyddet av dina personuppgifter som du tillhandahaller.. Denna integritetspolicy galler endast var webbplats och vart foretag.

Las alltid integritetspolicyn for den enhet till vilken du lamnar dina uppgifter. Datasakerhet:

Säkerhetsdata:

Vi implementerar lampliga tekniska atgarder och anvander endast beprovade sadana kollegor kom dock ihag att trots datakryptering, certifikat, larm och implementerade policyer for att skydda mot obehorig atkomst och onodig lagring av anvandarens personuppgifter i vara system, finns det inget tillforlitligt satt att helt sakra data.

Korn ihag att skydda din dator och telefon med internetatkomst, skydda dina losenord, valj unika losenord, logga ut varje gang, forsok att inte komma ihag losenord i webblasaren pa din egen dator och absolut inte i en frammande … folj bara vanliga regler anvanda atkomstdata till dina data.

Andra bestammelser som forklarar hur integritetspolicyn fungerar:

Andringar av integritetspolicyn:

Om vi andrar nagot i var integritetspolicy kommer vi tydligt att kommunicera dessa andringar till dig genom att publicera dem pa var webbplats, lamplig information pa vara sociala mediekonton och genom att skicka e-post.

Kontaktuppgifter: BFE Europe Sp. Zoo. gata Wapienna 4/6, 87-8öö Wtodawek, tel.: +48 72l ö2ö 6öö, e-post: biuro@bfe.com.pl

Kontaktuppgifter for personuppgiftsadministratoren: RafatTomczak, tel.: +48 72l ö2ö 6öö eller e­ post: rtomczak@bfe.com.pl.