DOWNLOAD GOT QUESTIONS!? CALL +48 721 020 600
PÅLITLIGENKELHET

BALTICUM FRINAB ECOLOGY

2-facks sopskap DGT

DGT 2-facksskap med en kapacitet pa 19 m3. Det ar en idealisk losning for selektiv avfallsinsamling. Genom att tillata att avfall samlas in i tva separata kammare okar det avsevart arbetseffektiviteten och minskar logistikkostnaderna.

DGT container
Tak STRENX 650 4 mm
Vaggar HARDOX 450 3,2 mm
Golv STRENX 650 6 mm
Ejektorplatta HARDOX 450 3,2 mm
Pressplatta HARDOX 450 6 mm
DGT bakstycke
Sidovaggar STRENX 650 3 mm
Tak STRENX 650 4 mm
Botten HARDOX HiAce 6 mm
Sidorna STRENX 650 6 mm
Den bredare kammarens kapacitet 13 m3
Kapacitet for den bredare kammaren 6 m3
Grundlaggande parametrar
Chassi 26 T
Behallarens langd 4 950 mm
Behallarlangd med bakstycke 6 530 mm
Behallarhojd ( 2 330 mm
Behallarens bredd 2 550 mm
Vikt (kg)* 8 890 kg
* Ungefärligt värde beror på karossens typ och konfiguration
 • Dubbelt oberoende styrsystem for komprimering
 • Traditionellt presssystem
 • Automatisk cykel aktiverad av knappar/omkopplare pa bada sidor bakluckan
 • Hydraulcylindrar placerade inuti bakluckan, monterade med kolvstangerna uppat, vilket sakerstaller lastning av avfall i alla lagen av presscykeln
 • Full langd av presscykeln: 19-24 sekunder (beroende pa oljepumpens effekt)
 • Tryck kraft 1 till 5
 • Flexibel containermontering enl krav fran chassitillverkarna
 • Bakre fasta fasten enl krav fran chassitillverkarna
Behållare som stöds för den bredare kammaren (kompatibla med EN840-standarden):
90 120 140
180 240 360
660 770 1100
Understödda behållare för smal kammare (överensstämmer med EN840-standarden):
90 120 140
180 240 360
 • Overensstammer med EN840-standarden
 • Oberoende manovrering av tva lyftar samtidigt
 • Tomning av 1100 liters behallare med armar och med nock
 • Oppningsmekanism for det runda locket 1100 L behallare
 • Smidig reglering av lyft- och sankhastighet
 • Skakfunktion
 • Cykeltid for behallaretomning 120 – 360 I upp till 8 sekunder (smalare kammare)
 • Cykeltid for tomning av en 1100 l behallare: upp till 12 sekunder (bredare kammare)
 • Mojlighet till forberedelse for RFID-system
 • Tva fallbara steg for forare med sensorer som automatiskt informerar foraren vilket steg som ar upptaget
 • Funktioner: begransa korhastigheten till 30 km/h och forhindra att fordonet backar
 • Hydrauliska komponenter av market HYDROPAC, alla funktioner hos den hydrauliska fordelaren styrs av magnetventiler
 • Oljekylare med termisk sensor
 • Oljetankens kapacitet 235 L
 • HL32 hydraulolja
 • Tryck i hydraulsystemet 230 BAR
 • Oljepumpsmarke: Sunfab / Parker, anpassad till chassiparametrarna och pabyggnadskraven
 • Automatisk styrning av motorvarvtalet beroende pa belastningen pa hydraulsystemet
 • Pabyggnaden ar kulblastrad i ett robotindustriellt kulblasterrum, malat flera ganger i en professionell dammfri fargverkstad, med ett sista lager klarlack. Vi anvander malningsmaterial fran den svenska tillverkaren OEAB
 • Hogkvalitativ primerfri polyuretanfarg
 • Klarblank akryllack
 • Polyuretanfarger kannetecknas av mycket hog hallbarhet, vidhaftning till metall, kemisk bestandighet och utmarkt fargbestandighet. Malningstekniken med bibehallen 140 mikron ger oss en C4 korrosionsklass
 • Sakert backningssystem: kamera med 7″ monitor (i kabinen)
 • Akustisk signalvarning vid backning, hojning och sankning av bakluckan
 • Sankning av bakluckan och manovrering fran utsidan via en tvahandsknapp i enlighet med EN 1501-1
 • Tva nodstoppsknappar pa karossen och en i fdrarhytten
 • Nar nodstoppsknappen trycks in sparras alla pabyggnadsfunktioner tills de lases upp igen
 • Reflekterande enligt DIN 30710
 • Rander som definierar fordonets konturer i enlighet med vagtrafikens riktlinjer och foreskrifter