DOWNLOAD GOT QUESTIONS!? CALL +48 721 020 600
PÅLITLIGENKELHET

BALTICUM FRINAB ECOLOGY

BFE krokenheter

Vi borjade tillverka de fcirsta lastvaxlaraggregaten 2005. Erfarenheterna fran den kravande skandinaviska marknaden resulterade i designen av en modern produkt, anpassad fcir alla uppgifter.

 • Nominell belastningseffekt 12 T
 • Maximal laddningseffekt 14 T
 • Utdragbar tornarm: 840 mm
 • Langd 3 650- 4 000 mm
 • Tornarmshojd 1200 mm
 • Enhetens egen vikt ~1 350 kg
 • Arbetstryck ~250 bar
 • Tornets lutningsvinkel ~52 grader
 • Hydrauliskt behallarlas – internt eller externt (valjs av kunden)
 • Sidooljetank, fast vid fordonsramen
 • Bakre rullar monterade med bronsbussningar
 • Hydraulror av stal
 • Hydrauliska las som skyddar mot okontrollerad sankning av lasten vid skada eller overbelastning
 • Induktiva sensorer for placering av tornarm och inre ram
 • Sandblastrad stalkonstruktion, primermalad
 • Set med konsoler och monteringsplattor for lastbilschassit
 • Enhetsmanoverkontroll fran fordonshytten (joystick)
 • Installation av enheten inkluderar:
  • Fasta krokanordningen pa fordonets chassi
  • Malning enligt RAL-skalan
  • Installation av oljepump
  • Intyg om teknisk besiktning av fordone
 • Nominell belastningseffekt 20 T
 • Max lastkapacitet 24 T
 • Utdragbar revolverarm – slaglangd 1150 mm
 • Kroklangd 5 250 – 6 200 mm
 • Tornarmshojd l 570 aletrnativt 1 450 mm enligt DIN 30722 eller SIS 3021
 • Enhetens egen vikt ~2 950 kg
 • Arbetstryck ~250 bar
 • Tornets lutningsvinkel ~50 grader
 • Hydrauliskt containerlas – externt (valjs av kunden)
 • Sidooljetank, fast vid fordonsramen
 • Bakre rullar monterade pa bronsbussningar
 • Hydraulror av stal
 • Overstromningsventiler som mojliggor korrekt drift av enheten
 • Hydrauliska las som skyddar mot okontrollerad sankning av lasten vid skada eller overbelastning
 • Induktiva sensorer for placering av tornarm och inre ram
 • Sandblastrad stalkonstruktion, primermalad
 • Enhetsmanoverkontroll fran fordonshytten Uoystick)
 • Hydraulpump 80L
 • Installation av enheten inkluderar:
  • Fasta krokanordningen pa fordonets chassi
  • Malning enligt RAL-skalan
  • Installation av oljepump
  • o lntyg om teknisk besiktning av fordonet
 • Nominell belastningseffekt 26 T
 • Max belastningseffekt 30 T
 • Utdragbar revolverarm – slaglangd 1300 mm
 • Kroklangd 5 800 – 6 200 mm
 • Tornarmshojd 1 570 alternativt 1 450 mm enligt DIN 30722 ellerSIS 3021
 • Enhetens egen vikt -3 200 kg
 • Arbetstryck -250 bar
 • Tornets lutningsvinkel -50 grader
 • Hydrauliskt behallarlas – internt eller externt (valjs av kunden)
 • Sidooljetank, fast vid fordonsramen
 • Bakre rullar monterade pa bronsbussningar
 • Hydraulror av stal
 • 6verstromningsventiler som mojliggor korrekt drift av enheten
 • Hydrauliska las som skyddar mot okontrollerad sankning av lasten vid skada eller overbelastning
 • Sandblastrad stalkonstruktion, primermalad
 • Enhetsmanoverkontroll fran fordonshytten (joystick)
 • Hydraulpump 80L
 • Installation av enheten inkluderar:
  • Fasta krokanordningen pa fordonets chassi
  • Malning enligt RAL-skalan
  • Installation av oljepump
  • Intyg om teknisk besiktning av fordonet