DOWNLOAD GOT QUESTIONS!? CALL +48 721 020 600
PÅLITLIGENKELHET

BALTICUM FRINAB ECOLOGY

Latta kommunala tippbilar

Vi erbjuder latta dumprar for den kommunala industrin pa chassier upp till l 8t totalvikt. Vi kan tillverka tippvagnar i stal, aluminium och med natforlangningar for insamling av segregerat atervinningsmaterial.

Option: