DOWNLOAD GOT QUESTIONS!? CALL +48 721 020 600
PÅLITLIGENKELHET

BALTICUM FRINAB ECOLOGY

Sopskapspabyggnad pa LVX-ram

Sopskap pa LVX-ram med kapacitet pa 20 och 22 m3 anpassade for 3-axliga lastvaxlarfordon. Tillagnad foretag som inte har full arbetsbelastning pa fordon med krokanordningar

LVX container 20 – 22
Tak STRENX 650 4 mm
Vaggar HARDOX 450 3,2 mm
Golv STRENX 650 6 mm
Utmatningsplatta HARDOX 450 3,2 mm
Pressplatta HARDOX 450 6 mm
LVX bakstycke
Sidovaggar HARDOX 450 3,2 mm
Tak STRENX 650 4 mm
Botten HARDOX HiAce 6 mm
Sidorna STRENX 650 6 mm
Utvecklingsramen overensstammer med DIN 30722
Grundlaggande parametrar
Modell LVX 20 LVX 22
Chassi 26 – 32t T 26 – 32t T
Behallarens langd 4 700 mm 4 960 mm
Behallarlangd med bakstycke 6 430 mm 6 685 mm
Behallarens bredd 2 550 mm 2 550 mm
Höjden på hakögat 1 570 mm 1 570 mm
Ramens bredd 1 060 mm 1 060 mm
Vikt (kg)* 6 600 kg 7 200 kg
Liingden pa ramen beror pa liingden pa krokanordningen
* Ungefarligt viirde beror pa liingden pa krokanordningen
 • Du kan dra in strukturen med samma princip som en metallbehållare
 • Aktivera containerlås
 • Vaxla trevagsventilen fran lastvaxlardrift till LVX-installation
 • Ansluta snabbkopplingar:
  • Hydraulik
  • Pneumatisk
  • Elektrisk
 • Växla trevägsventilen från LVX-kroppsdrift till krokenhetsdrift
 • Inaktiverar containerlås
 • Koppla bort snabbkopplingar:
  • Hydraulisk
  • Pneumatisk
  • Elektrisk
 • Foto av strukturen med samma princip som en metallbehållare
 • Presskraft ca 28T
 • Langd pa hela presscykeln: 19-24 sekunder (beroende pa oijepumpens effekt)
Behållare som stöds (kompatibla med EN840-standarden):
90 120 140
180 240 360
660 770 1100
 • Overensstammer med EN840-standarden
 •  Tomning av 1100 liters behallare med tassar och med en kam
 • Lastkapacitet 500 kg
 • Cykellangd 6 – 12 sekunder
 • Oppningsmekanism for den halvcirkulara fliken pa 1100 L-behallaren
 • Smidig reglering av lyft- och sankhastighet
 • Skakfunktion
 • Hydrauliska komponenter av market HYDROP AC, alla funktioner hos den hydrauliska fordelaren styrs av magnetventiler
 • Oljekylare med termisk sensor
 • Oljetankens kapacitet 235 L
 • HL32 hydraulolja
 • Tryck i hydraulsystemet -230 BAR
 • Oljepumpsmarke: Sunfab / Parker, vald for att passa chassiparametrar och karosskrav
 • Automatisk styrning av motorvarvtalet beroende pa belastningen pa hydraulsystemet
 • Pabyggnaden ar kulblastrad i ett robotindustriellt kulblasterrum, malat flera ganger i en professionell dammfri fargverkstad, med ett sista lager klarlack. Vi anvander malningsmaterial fran den svenska tillverkaren OEAB
 • Hogkvalitativ primerfri polyuretanfarg
 • Klarblank akryllack
 • Polyuretanfarger kannetecknas av mycket hog hallbarhet, vidhaftning till metall, kemisk bestandighet och utmarkt fargbestandighet. Malningstekniken med bibehallen 140 mikron ger oss en C4 ko1rnsionsklass
 • Sakert backningssystem: kamera med 7″ monitor (i kabinen)
 • Akustisk signalvarning vid backning, hojning och sankning av bakluckan
 • Sankning av bakluckan och manovrering fran utsidan via en tvahandsknapp i enlighet med EN 1501-1
 • Tva nodstoppsknappar pa karossen och en i fdrarhytten
 • Nar nodstoppsknappen trycks in sparras alla pabyggnadsfunktioner tills de lases upp igen
 • Reflekterande enligt DIN 30710
 • Rander som definierar fordonets konturer i enlighet med vagtrafikens riktlinjer och foreskrifter